Vad är öppna trädgårdar?

What is open gardensNågot som har blivit mer och mer populärt på senare tid är att öppna sin trädgård för allmänheten. Detta är då något som kallas för öppna trädgårdar. Här kommer det dock att gälla att du verkligen vet vad du gör när det handlar om att både anlägga en trädgård samt att plantera och sköta om olika växter. Dock är det något som intresserar många människor, men också något som kommer att ta mycket tid. Av den anledningen kommer du inte att se så många unga människor som finns registrerade som ägare av öppna trädgårdar, utan här kommer det för det mesta att vara de som har uppnått pensionsålder och vill skapa något fint att se för alla med sitt stora intresse.

För att kunna komma på tal för att vara med på de olika listor som finns gällande öppna trädgårdar som går att besöka i Sverige, så kommer du att behöva vara den som har genomgått en inspektion och godkänts av den panel som håller i registreringen för dessa. Nu finns det inget som säger att du inte på egen hand kan presentera din trädgård som öppen trädgård allmänheten kan besöka, då detta inte alls är någon skyddad titel utan något som alla kan göra.

Är du dock den som är registrerad som en öppen trädgård i de olika hemsidor och informationsfoldrar som finns för detta, så kommer det att innebära att du får ett större förtroende från allmänheten samt att du därmed får flera besökare. På så sätt kommer du även att själv veta att du uppfyller alla de krav som ställs på en öppen trädgård, och att dina besökare därmed inte kommer att ha något negativt att säga om din trädgård. Gör du det på egen hand är det bara du som tycker att din trädgård är värd att visa upp.